yes1111: (порох не ошибись)
[personal profile] yes1111Знову про враження.

Ось дали нам безвізовий режим. Із обмеженнями, із грошовими лімітами, які не всякий манюпас потягне, і з застереженням - як тільки в терактах засвітяться українці (а вони засвітяться - вже повірте, у нас на території дві здоровенні сірі зони, через які не те що терористів, атомну бомбу провезуть), то безвіз заберуть "взад".

Але нарешті дали. Цьому можна тільки порадіти. Я тихенько собі мовчав в тряпочку, щоб не портити хоч якийсь позитив...


Мовчав би і далі, якби не почалось шоу "Брехун, брехун". То президент ляпне, що тепер нам автоматично дадуть безвіз в Латинську Америку - тоді як безвіз абсолютно не гарантує білий шенгенський список. То провладний експерт заявить, що тепер у нас є "чотири свободи європейця". Хто не знає, четверта свобода - це свобода міграції робочої сили. Так от "безвіз" право на роботу в ЕС не дає, більше того, по безвізу ви тільки як турист можете їхати, а як на роботу захочете - то все одно потрібна віза. Ось чому черги за шенгенами не зменшуються. Людям не туризм потрібен, а робота - бо "мудра економічна політика" уряду витискає людей за кордон.

А ще з'явились якісь "оналітики", які розповідають, що теперички все зміниться - люди почнуть їздити в Европу, подивляться, як там живуть, повернуться і зроблять у нас європейську країну.

Останнє мене просто вибісило. Скажіть, ви серйозно думаєте, що за 25 років українці не їздили в Европу, і не знають, як там живуть? У нас тільки офіційно 7 млн. заробітчан по світах поневіряються, думаєте, вони в вакуумі там існують? І тільки безвіз животворний покаже їм європейське життя?

Так от, у мене погана новина. Люди НЕ повернуться, подивившись на життя в Европі. Бо ціни там уже такі самі, як у нас, а, вибачте, жопомиєм там можна заробити на порядок більше. Уже - на порядок (це ви просто собі уявіть, наскільки у нас недооцінена робоча сила). Спробуйте поставити себе на місце українця за кордоном, і знайдіть десять причин повернутись в Україну, щоб будувати тут Европу? Де на будь-яку критику ріхварматерів отримуєш в морду "агент Хримля", "шатун" і "кривошип"?

Вони просто матюкнуться, та й почнуть будувати своє життя в Іспанії чи Італії. До речі, українська діаспора - одна із найбільших в світі. Більша - тільки у євреїв.

А так да, безвіз - чудова річ. Якби його не ліпили тепер як найбільше досягнення п'ятирічки...

Вячеслав Ільченко
Джерело

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yes1111: (Default)
yes1111

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 4 5678
9 10 1112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags