yes1111: (Default)
[personal profile] yes1111


Мовні квоти на телебаченні – це державницьке рішення і саме тому «Батьківщина» за нього голосувала.

Про це зазначив народний депутат від фракції Іван Крулько під час ранкового ефіру на «NewsOne», відповідаючи на запитання ведучого щодо «коаліційної позиції» політичної сили Юлії Тимошенко.


«Рішення в парламенті діляться на два види: державницькі чи проукраїнські та антидержавницькі чи антиукраїнські. «Батьківщина» голосує за всі державницькі рішення. Мовні квоти на телебаченні – це  державницьке рішення і саме тому ми за нього голосували. І без фракцій опозиції воно б не відбулось», – наголосив він, уточнивши, що представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк є одним зі співавторів законопроекту №5313 щодо мовних квот.

За словами Крулька, Росія є агресором проти України, вона веде війну і в умовах російської окупації «мовні квоти на телебаченні треба було вводити вже давно».

Парламентар переконаний, якщо в Європі питання мови – це  більше питання комунікації, то для України – це насамперед національне і політичне питання.

«Жодна мова у світі не була стільки разів заборонена, як українська. Вона мала понад 300 офіційних заборон», – нагадав політик.

На думку депутата від «Батьківщини», мовне квотування на телеканалах не призведе ні до яких катастрофічних проблем чи утисків чиїхось прав, адже українські громадяни, незалежно від їхнього мовного вибору, мають знати державну мову.

«Ті, хто не знають мови, можуть її вивчити. Ті, хто цього не робить, зневажають свою країну чи країну перебування, як це робили російські посли в Україні. Жоден з них (на відміну від послів інших країн) не вивчив українську мову, хоча в дипломатичному світі вважається правилом гарного тону вивчити мову країни перебування», – зауважив він.

Івана Крулька відкинув негативні прогнози щодо мовного квотування на українських телеканалах, нагадавши ситуацію із введенням українського дубляжу у кіно.

«Згадайте, скільки «виття» було, коли вводили дубляж українською мовою у кінотеатрах. Казали, що кіно загине, ніхто в кінотеатр не ходитиме. І що? Нічого поганого не сталось: касові збори не впали, а навпаки – зросли, відвідуваність кінотеатрів збільшилася. Більше того, якість кіно та перекладу зросла і чимало творчих людей, акторів отримали роботу», – резюмував народний депутат.

Джерело: Батьківщина

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yes1111: (Default)
yes1111

October 2017

M T W T F S S
      1
2 3 4 5678
9 10 1112131415
16 171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags